costul costurilor materiale

  • Tipuri de costuri - studopediya
    Tipuri de costuri Costuri Explicit - aceasta este costul de oportunitate de a lua forma (în numerar), plăți directe către furnizorii de factori de producție și a produselor intermediare. Numărul de costuri explicite includ